OBMOČNI INŽENIR II

OBMOČNI INŽENIR II

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto  na  povodju jadranskih rek z morjem

OBMOČNI INŽENIR II (delovno mesto je na povodju jadranskih rek z morjem)

za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev,  s polnim delovnim časom

 Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

  • spremljanje vodnega režima in vodnogospodarske problematike vodnega sistema ter prostorskega razvoja na povodju jadranskih rek z morjem,
  • sodelovanje pri predlaganju vodnogospodarskih ureditev ter načrtovanju in izvajanju vzdrževanja vodne infrastrukture in vodnih zemljišč,
  • spremljanje in sodelovanje pri izvedbi aktivnosti ob naravnih in drugih nesrečah ter ob povečani ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
  • sodelovanje pri izdelavi manj zahtevnih programov in študij oz. projektov vodnogospodarskih ureditev  ter  strokovnih presoj,
  • zbiranje in obdelava podatkov o vodni infrastrukturi za izdelavo evidenc in katastrov,
  • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja,
  • Izvajanje dežurstev in drugih nalog po nalogu nadrejenega.

Zahtevani pogoji  : VI  st. gradbene smeri

– obvladovanje dela z računalnikom

– poznavanje zakonodaje s področja dela

– vozniški izpit »B« ktg.

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do  27.07.2022  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

 

 

Scroll to Top