Območni inžeir II

Območni inžeir II

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto

OBMOČNI INŽENIR II

za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev,  s polnim delovnim časom

 Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

 • spremljanje vodnega režima in vodnogospodarske problematike vodnega sistema ter prostorskega razvoja na povodju jadranskih rek z morjem,
 • sodelovanje pri predlaganju vodnogospodarskih ureditev ter načrtovanju in izvajanju vzdrževanja vodne infrastrukture in vodnih zemljišč,
 • spremljanje in sodelovanje pri izvedbi aktivnosti ob naravnih in drugih nesrečah ter ob povečani ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda,
 • sodelovanje pri izdelavi manj zahtevnih programov in študij oz. projektov vodnogospodarskih ureditev  ter  strokovnih presoj,
 • zbiranje in obdelava podatkov o vodni infrastrukturi za izdelavo evidenc in katastrov,
 • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja,
 • Izvajanje dežurstev in drugih nalog po nalogu nadrejenega.

Zahtevani pogoji  : VI  st. gradbene smeri, 1 leto  delovnih izkušenj

– obvladovanje dela z računalnikom

– poznavanje zakonodaje s področja dela

– vozniški izpit »B« ktg.

– delo zahteva izdelavo novih predlogov v okviru delovnega področja

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do vključno  08.10.2021  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo