Most čez reko Rojo v Strunjanu (Strunjanske soline) – Slovenija

Most čez reko Rojo v Strunjanu (Strunjanske soline) – Slovenija

Opis del:

V Strunjanskih solinah je bilo potrebno, zaradi dotrajanosti obstoječega premostitvenega objekta, podreti obstoječi most in ga nadomestiti z novim.

Tehnika-tehnologija  gradnje je bila zasnovana na prostoležeči sovprežni konstrukciji betona in jekla. Vozišče je betonsko in površinsko izvedeno v tehniki »grabljanega betona«.  Most je temeljen na lesenih pilotih dolžine do 16m, število pilotov 16. Obloga mostu je narejena s kamnom, prav tako ograja, ki je kombinacija betonskih stebrov, kamnite obloge in lesenih polnilnih elementov.

Leto izvedbe: 2018
Investitor: MOP (Ministrstvo za okolje in prostor)
Vrednost izvedenih del: cca. 370.000, 00 z DDV

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo