KV VOZNIK  »C-ktg«, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 3 mesečnim poskusnim delom

KV VOZNIK  »C-ktg«, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 3 mesečnim poskusnim delom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 1  prosto delovno  mesto:

KV VOZNIK  »C-ktg«, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 3 mesečnim poskusnim delom

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– upravljanje in vzdrževanje tovornih vozil

–  vodenje predpisane  evidence o  vozilu in tovoru

– po potrebi dela na manjših vzdrževalnih delih na vozilih

– sodelovanje in odgovornost za pravilno naložen tovor, ki ga prevaža

– sodelovanje  pri drugih opravilih v delavnici in na terenu

– opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

Zahtevani pogoji  :  VOZNIK  MOTORNIH VOZIL  in 12 mesecev  delovnih izkušenj ,  vozniški izpit »B«, »C« in »E« ktg.

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do 9.2.2023  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 PTUJ

Scroll to Top