KV STROJNIK TGM, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 3 mesečnim poskusnim delom

KV STROJNIK TGM, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 3 mesečnim poskusnim delom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 2 prosta delovna  mesta:

KV STROJNIK TGM, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 3 mesečnim poskusnim delom

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– upravljanje in vzdrževanje lahke in težke gradbene mehanizacije

– samostojno izvajanje strojniških del na terenu

– vodenje evidence o opravljenem delu in vzdrževanju stroja

– sodelovanje pri drugih opravilih v delavnici in na terenu

– vozniški izpit »B«, »F« in »G« ktg.

– opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

– opravljanje drugih del po nalogu neposrednega vodje

Zahtevana izobrazba : KV STROJNIK TGM  in 1 leto delovnih izkušenj ali UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE   in 24 mesecev delovnih izkušenj .

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo

do 9.2.2023  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 PTUJ

 

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo