KNJIGOVODJA,   s polnim delovnim časom, za določen čas 12 mesecev

KNJIGOVODJA,   s polnim delovnim časom, za določen čas 12 mesecev

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1  prosto delovno  mesto

KNJIGOVODJA,   s polnim delovnim časom, za določen čas 12 mesecev

 Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

 • evidentiranje prejetih računov v davčno evidenco in opremljanje računov z osnovno dokumentacijo in delitev računov po stroškovnih mestih,
 • saldakonti; knjiženje računov v saldakontih dobaviteljev, prejetih predplačil in vodenje saldakontov dobaviteljev,
 • materialno knjigovodstvo; zbiranje, kontrola, knjiženje materialne dokumentacije, sestavljanje temeljnic, primerjava  stanja materiala s skladiščem in priprava zahtevka za povračilo trošarine,
 • izstavljanje in knjiženje internih računov; obračun in izstavljanje internih faktur za vse sektorje na podlagi prejetih osnov,
 • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega
 • obvladovanja dela z računalnikom

Zahtevana izobrazba in izkušnje : – V. stopnja ekonomske smeri; 2 leti delovnih izkušenj

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do 10.6.2024  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo