KALKULANTI (m/ž), s polnim delovnim časom

KALKULANTI (m/ž), s polnim delovnim časom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno  mesto:

KALKULANT I   (m/ž),

s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 6 mesečnim poskusnim delom

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

 • izdelava najzahtevnejših ponudbenih predračunov s pripravo ponudbene dokumentacije,
 • izdelava najzahtevnejših kalkulacij,
 • izdelava najzahtevnejših projektantskih predračunov
 • spremljanje in evidentiranje sprememb norm in normativov
 • pridobivanje, analiza in obdelava ponudb za kooperantska dela
 • spremljanje in pridobivanje cen storitev in materialov
 • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenega
 • obvladovanje dela z računalnikom

Zahtevana izobrazba:

 • VI st. gradbene smeri  in  2 leti  delovnih izkušenj  ali
 • V st. gradbene smeri in 5 let delovnih izkušenj

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo

do vključno 23.04.2022 na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo