Izvajalska dela na AC Draženci – Gruškovje

Izvajalska dela na AC Draženci – Gruškovje

Opis del:

V okviru izgradnje avtocestnega koridorja na relaciji Maribor – Zagreb se na trasi med Draženci in Gruškovjem izvajajo vodnogospodarske ureditve vodotokov direktno ob trasi avtoceste. Zraven ureditve potoka Maceljčica se izgrajujejo številni oporni zidovi v izogib  plazenju zemljine in ob trasah servisnih dostopov do vodotokov in cest.

Leto izvedbe: 2017 in 2018
Investitor: DARS in EURO ASFALTI Sarajevo

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo