ADMINISTRATOR – ARHIVAR

ADMINISTRATOR – ARHIVAR

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto

ADMINISTRATOR -ARHIVAR :  s polnim delovnim časom , za določen čas 6 mesecev

 Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

administrativna dela:

 • prepisovanje vseh vrst dopisov, ponudb, pogodb, predračunov, poročil in drugih aktov in pisanje po nareku
 • sestavljanje enostavnejših dopisov

arhiva :

 • arhiviranje in urejanje centralnega arhiva in dokumentacijskega centra
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega

Zahtevana izobrazba : – V. stopnja ali IV. stopnja administrativne ali druge  ustrezne smeri;  1 leto  delovnih izkušenj,  obvladovanja dela z računalnikom

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do  23.12.2021   na e- naslov: info@vgp-drava.si

ali  na  naslov :

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

 

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo