29. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2018

29. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2018

6. decembra 2018 je potekalo v veliki dvorani Narodnega doma v Mariboru, srečanje strokovnjakov vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalnih organizacij javnih in upravnih služb ter vseh ostalih, ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda.

Vsakoletno strokovno srečanje je potekalo po ustaljenem vzoru s predstavitvijo strokovnih referatov na vsakič drugačno temo in problematiko.
Posvet je že vrsto let organiziran s strani podjetja Vodnogospodarski biro Maribor in Vodnogospodarskega podjetja Drava Ptuj.

Poanta strokovnega srečanja je, da se s kvalitetno ravnijo posveta, zagotovi predstavitev aktualnih strokovnih spoznanj na praktičnih primerih iz našega naravnega okolja, kakor tudi predstavitev projektov s področja upravljanja in urejanja voda.

Letošnja izbrana vsebinska tematika je obravnavala naslednja področja:

– Poplavna ogroženost urbanih območij z meteornimi vodami
– Urejanje povirij kot ukrep za zmanjšanje erozijske in poplavne ogroženosti
– Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami in urejanja voda

Pozdravni nagovor kot uvod v letošnji 29. MVD in seznam predmetnih strokovnih referatov po posamezni temi in avtorjih, vam podajamo v spodnjih priponkah:
Vabilo
Pozdravni nagovor

Posamezni referati strokovnega srečanja so dostopni na naslednji povezavi:
http://www.mvd20.com/zbornik.php?page=letnik2&leto=2018

Fotografije iz dogodka pa so zbrane na spletni strani Vodnogospodarskega biroja Maribor in jih lahko pogledate na spodnji povezavi:
http://www.vgb.si/p/si/srecanja-in-dogodki/misicev-vodarski-dan/fotogalerije-arhiv.php?cat=/MVD-2018

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo