Organizatorji 28. Mišičevega vodarskega dne v Mariboru vas vabimo k sodelovanju na letošnjem strokovnem posvetu MVD

  1. Zmanjševanje poplavne ogroženosti Slovenije
  2. Ranljivost Slovenije zaradi suše
  3. Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami in urejanja voda