8. Sanacija odlagališča odpadkov Vrtijeljka v Črni gori
10.05.2020

Projektiranje in sanacija odlagališča odpadkov Vrtijeljka v občini Cetinje, površine 2,4 Ha – Republika Črna Gora

V okviru izvajanja evropskih okoljskih projektov na državni in lokalni ravni se je v občini Cetinje, na obstoječi zaprti deponiji komunalnih in drugih odpadkov, izvedel gradbeni poseg rekultivacije območja – rekonstrukcija s sanacijo obstoječe deponije odpadkov, vključno s predhodno izdelavo projektne dokumentacije. VSE je bilo izvedeno po zahtevah FIDIC – rumena knjiga.

Obseg del in postopek izvedbe po korakih:

 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Izvedba deponijske posteljice (buldožiranje terena na površini 2,4 Ha oz. 24 000 m2)
 • Prekritje celotne površine deponijskega telesa z odplinjevalnim slojem v debelini 30 cm
 • Prekritje celotne površine deponijskega telesa z Bentonitom, zaščitno folijo debeline 1 mm za preprečitev nastajanja izcednih vod in drenažnim geotekstilom
 • Prekritje celotne površine deponije z zemljino v sloju višine 70 cm in humusom višine 30 cm
 • Izvedba površinskega meteornega odvodnjavanja s sistemom kanalov in ponikovalnico
 • Izvedba odplinjevanja deponijskega telesa preko bio filtrov
 • Ograditev območja rekultivirane deponije z varnostno ograjo
 • Izgradnja dovoznih poti, cest
 • Hortikultura območja (zasaditev z drevesi, grmičevjem ter zatravitev površin)

Leto izvedbe: 2017, 2018, 2019, 2020
Investitor: Direkcija Javnih Radova, Podgorica, Republika Črna Gora (Evropski projekt)
Vrednost del: cca. 1.700.000 eur (brez DDV)

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo