7. Izgradnja vodnih nasipov na Savi in Drini v Srbiji
17.01.2020

V pokrajini Mačva na jugozahodu Srbije smo konec meseca julija 2018 pričeli izvajajo nujna rekonstrukcijska dela za zaščito pred poplavami na desnem bregu reke Save in Drine.

Izgradnja nadvišanja obstoječega nasipa v dolžini cca. 11 km je potekala od kraja Banov Brod do kraja Salaš Crnobarski in sicer na reki Savi v dolžini cca. 2 km in na reki Drini v dolžini cca. 9 km.

Rekonstrukcijska dela so obsegala pripravo terena z odstranitvijo gozdnih površin in nadvišanje obstoječega nasipa v širino krone nasipa 6m ter povišanjem obstoječega nasipa za 1 do 1,5m. Skupna količino vgrajenega gramoznega materiala je znašala cca. 360.000 m3. Na nasipu smo izgradili servisne ceste v dolžini cca. 11 km, s širino 4m na kroni nasipa in 13 dovoznih cest oz. ramp, ki se bodo uporabljale v času izrednih razmer za prevoz strojev in materiala.

Leto izvedbe: 2017, 2018, 2019 in 2020
Naročnik/Investitor: Evropska unija, ki jo zastopa Delegacija Evropske unije v Republiki Srbiji, v imenu in za račun vlade Republike Srbije, Beograd, Srbija
Vrednost del: cca. 4.300.000,00 eur (brez DDV)

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo