5. Zagotovitev poplavne varnosti industrijske cone na reki Mislinji, v kraju Pameče
10.05.2022

Izvedba del v letu 2020 in 2021.

 Izvedeni projekt je bil predmet javnega naročila in je zajemal projektiranje, dobavo opreme in izvedbo – gradnjo posameznih ukrepov za izvedbo ureditve reke Mislinje v kraju Pameče« od km 6+526 do km 8+873.

Cilj projekta je bila zagotovitev oz. izboljšanje poplavne varnosti ter stabilnosti struge reke Mislinje na območju na območju Pameč pred visokimi vodami s 100-letno povratno dobo.

Ukrepi, ki  so bili pogodbeno izvedeni na območju vodotoka:

 1. Širitev struge z dvojnim profilom – za znižanje gladin visokih vod.
 2. Izravnava nivelete in odprava zožitev – za znižanje visokih vod zaradi zajezitev.
 3. Poglobitve prečkanj raznih vodov – vpliv na znižanje visokih vod zaradi zajezitev.
 4. Gradnja in obnova obrežnih zidov – za zagotovitev stabilnosti struge in preprečitev nadaljnje erozije.
 5. Sanacija usada – za zagotovitev stabilnosti in pretočnosti struge,
 6. Zavarovanje mostu – za zagotovitev stabilnosti objekta.
Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo