4. Izgradnja visokovodnih nasipov na reki Dravinji, od Stogovca do Koritnega v kraju Majšperk
10.05.2022

Izvedba del v letu 2020

Izvedeni projekt je bil predmet javnega naročila in je zajemal projektiranje, dobavo opreme in gradnjo

visokovodnih protipoplavnih nasipov in protipoplavnega zidu ter drugih ureditev v območju vodotoka v Občini Majšperk tako, da je po izvedbi na celotnem območju zagotovljena boljša varnost pred poplavami.

Cilj projekta je bila torej izvedba vodnogospodarskih ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega tako, da so po izgradnji urbane površine varne pred 100-letnimi visokimi vodami Dravinje.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo