sequence-0100001810still003

O nas

Podjetje z dolgoletno tradicijo na področju urejanja in varstva okolja, pričakuje svojih 70. let uspešnega delovanja in razvoja. Vsa leta svojega delovanja je podjetje tesno vpeto v vodnogospodarsko dejavnost na porečju Drave, v zadnjem obdobju pa tudi na drugih območjih v  Republiki Sloveniji. Danes je podjetje organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, specializirano za izvajanje storitev na področju vodnega gospodarstva, s svojimi kadri, izkušnjami, znanjem, opremo in tehnologijo uspešno nastopa tudi na področju ekologije in graditve objektov komunalne infrastrukture in centrov ravnanja z odpadki.

Naša prizadevanja so usmerjena v osvajanje in  uvajanje novih spoznanj, znanj in tehnologij na  področju varstva okolja, predvsem pa  vodnega okolja. Smo podjetje, ki je usmerjeno naravovarstveno in razvojno. To usmeritev izraža tudi slogan podjetja:« GLEJ ZELENO, DELAJ MODRO«. Zelena in modra barva sta tudi zaščitni barvi podjetja, zelena izraža naravo in skrb za njeno varstvo, modra pa vodo in umno ravnanje.

Na vrh