Vizija podjetja

Temeljni cilji in vizija podjetja temeljijo na uglednem, odprtem, fleksibilnem in po kakovosti storitev znanem podjetju. Razvijali se bomo kot stabilen in zanesljiv poslovni partner, ki deluje na področju vodnega gospodarstva, ekologije in gradenj objektov ter varstva okolja.

Z znanjem, izkušnjami, opremo in kakovostjo svojih storitev, želimo postati še tesnejši partner državi in lokalnim skupnostim pri ravnanju in reševanju vodnogospodarskih ter okoljskih problemov, kot tudi drugim naročnikom pri snovanju, gradnji okoljske in vodne infrastrukture v Republiki Sloveniji ter v tujini.

Tudi v bodoče bomo odprti za tržne novosti in poslovne priložnosti, za sodelovanje in povezovanje z raziskovalnimi in razvojnimi institucijami oz. partnerji.
Še naprej bomo, skupaj s partnerji, razvijali konkurenčne, sodobne ter najnovejše okoljske tehnologije, predvsem tehnologije za ravnanje z odpadki in skupaj s partnerji osvajali pomembna tržišča doma in tujini.

Zagotavljali bomo dolgoročno poslovno stabilnost in ostali vodarji z visoko okoljsko osveščenostjo in usposobljenostjo.

vizija-podjetja