STORMWATER TANK RIŽANA-ARA – RIVER MOUTH

Razbremenilnik Rižane-Ara-izlivni odsek (območje KP Škocjanski zatok) – 1. faza

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo