NAŠE NOVO AMFIBIJSKO VOZILO – TRUXOR 5045

NAŠE NOVO AMFIBIJSKO VOZILO – TRUXOR 5045

V strojni park našega podjetja smo v mesecu aprilu 2019 dodali specialno amfibijsko vozilo TRUXOR 5045.

Namen nakupa predmetnega vozila, ki omogoča gibanje – vožnjo po močvirnatem terenu, vodah in kopnem, je razvojno tehnološka posodobitev delovne opreme podjetja ter s tem odprta možnost izvajanja storitvene dejavnosti v posebnih, tudi zaščitenih naravnih okoljih – krajinskih parkih,…, kamor z običajno kopensko ali vodno mehanizacijo ne moremo dostopati oz. bi z uporabo le te povzročili preveliko dodatno škodo na okolju.

TRUXOR 5045 s specifičnimi pripadajočimi delovnimi priključki, bo uporabljen za razna sanacijsko vzdrževalna dela kot so: košnje vodnega in obvodnega rastlinja na vodnih površinah, črpanje – odstranjevanje mulja iz vode, izkopavanje odvodnih jarkov ter urejanje brežin v močvirskih habitatih,…, v nadaljevanju pa še za preostale delovne operacije odvisne od povpraševanja na tržišču doma in v tujini.
Večnamensko vozilo bo uporabljeno tudi za namen varovanja celinskih voda v okviru naše “Gospodarske javne službe varstva voda”, ki izvaja ukrepe preprečevanja onesnaženosti v primeru naravnih in drugih nesreč.

Vozilo Švedskega proizvajalca Dorotea Mekaniska AG je torej možno uporabljati v specifičnih – zahtevnih naravnih okoljih in v raznih specialnih delovnih operacijah, ki so potrebne za zagotavljanje sanacijskih, vzdrževalnih in reševalnih del tako na močvirnatih področjih, kot na kopnem in vodah.
V nadaljevanju je podan link na spletno stran švedskega proizvajalca , kjer se je možno dodatno podrobno seznaniti z amfibijskim vozilom Truxor in si ga ogledati v “akciji” v predstavitvenih filmčkih.

https://doroteamekaniska.se/en/

Scroll to Top