Razpisujemo prosta delovna mesta za KV strojnik TGM

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj

Objavlja 2 prosta delovna  mesta:

KV STROJNIK TGM, s polnim delovnim časom,   za določen čas 4 mesece.

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

  • upravljanje in vzdrževanje lahke in težke gradbene mehanizacije
  • samostojno izvajanje strojniških del na terenu
  • vodenje evidence o opravljenem delu in vzdrževanju stroja
  • sodelovanje pri drugih opravilih v delavnici in na terenu
  • vozniški izpit »B«, »F« in »G« ktg.
  • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja
  • opravljanje drugih del po nalogu neposrednega vodje

Zahtevana izobrazba : KV STROJNIK TGM  in 1 leto delovnih izkušenj ali UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE   in 24 mesecev delovnih izkušenj.

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo na naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 PTUJ