DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

 

Objavlja 1 prosto delovno mesto

ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA II : s polnim delovnim časom,  nedoločen čas s  6 mesečnim poskusnim delom

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– organiziranje in vodenje posameznega gradbišča

– sodelovanje oz. izdelava tehnološkega plana in plana napredovanja del

– sodelovanje oz. izdelava finančnega plana porabe sredstev oz. prihodkov

– obračun izvršenih del (situacija plače…)

– sprotno posredovanje podatkov za spremljanje terminskih planov

– vodenje in spremljanje dela kooperantov ter nadzor nad njimi

– zbiranje in priprava dokumentacije za tehnični pregled in kolovdacijo

– sodelovanje pri urejanju zadev z nadzornimi organi in naročniki del

– organiziranje nastanitve in prehrane delavcev

– opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

Zahtevana izobrazba : VI.  stopnja  gradbene  smeri; 3 leta delovnih izkušenj

Posebne zahteve:  strokovni izpit s področja izvajanja gradenj,  vpisan v imenik VODIJ DEL pri IZS   za  vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta,    obvladovanje dela z računalnikom, vozniški izpit »B kategorije«, .

Zahtevana izobrazba : VI. st. gradbene smeri

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do 17.7.2020  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ