DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

 

Dne 23.6.2020 objavlja 1 prosto delovno mesto

KNJIGOVODJA :  za nedoločen čas,  s poskusno dobo 6 mesecev, s polnim delovnim časom

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

  • evidentiranje prejetih računov v davčno evidenco in opremljanje računov z osnovno dokumentacijo in delitev računov po stroškovnih mestih,
  • saldakonti; knjiženje računov v saldakontih dobaviteljev, prejetih predplačil in vodenje saldakontov dobaviteljev,
  • materialno knjigovodstvo; zbiranje, kontrola, knjiženje materialne dokumentacije, sestavljanje temeljnic, primerjava  stanja materiala s skladiščem in priprava zahtevka za povračilo trošarine,
  • izstavljanje in knjiženje internih računov; obračun in izstavljanje internih faktur za vse sektorje na podlagi prejetih osnov,
  • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja,
  • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega,
  • obvladovanja dela z računalnikom

Zahtevana izobrazba in izkušnje : – V. stopnja ekonomske smeri; 2 leti delovnih izkušenj

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do 30.6.2020  na    e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ