DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto:

POMOČNIK DIREKTORJA ZA OPERATIVO, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– organiziranje, vodenje in nadzor dela v Sektorju gradnje

– sodelovanje pri vodenju in poslovanju družbe

– usklajevanje nalog in aktivnosti za usklajevanje in doseganje poslovnih ciljev

– spremljanje razvoja tehnologije graditve objektov in predlaganje rešitev s področja izvajanja gradenj

– planiranje tehnologije s področja izvajanja gradenj

– vodenje zahtevnih objektov

– sodelovanje s komercialo pri dajanju ponudb

– sodelovanje z naročniki del

– opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

– opravljanje drugih del po nalogu direktorja podjetja

Zahtevana izobrazba : VII. stopnja gradbene smeri; 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih in nalogah

Alternativna izobrazba: VI. stopnja gradbene smeri; 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih in nalogah

Posebne zahteve: strokovni izpit s področja izvajanja gradenj, pooblaščeni inženir IZS s pooblastilom za nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta, obvladovanje dela z računalnikom, vozniški izpit »B kategorije«, zaželjeno znanje angleškega ali nemškega jezika, vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

 

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo v

8 delovnih dneh po objavi na naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 PTUJ