Objavljamo 8 prostih delovnih mest  PK GRADBENI DELAVEC za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom.

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 8 prostih delovnih mest  PK GRADBENI DELAVEC
za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom.

Opis  del in nalog:  

izdelava cementnih in apnenih mešanic
pomoč pri izdelavi opažev, betoniranje, tlakovanje
sodelovanje pri hidroizolaciji
pomoč pri ročnih transportih
izvedba ročnih izkopov
dela z motorno žago

Zahtevana je  osnovnošolska izobrazba in 3 mesece delovnih izkušenj.

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo v  5 dneh po objavi na naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 PTUJ.