DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Žnidaričevo nabrežje 11,

2250 Ptuj

 

Objavlja 1 prosto delovno mesto  PK GRADBENI DELAVEC

za določen čas od 15.2.2021 do 23.12.2021 s polnim delovnim časom.

Opis  del in nalog: 

  • izdelava cementnih in apnenih mešanic
  • pomoč pri izdelavi opažev, betoniranje, tlakovanje
  • sodelovanje pri hidroizolaciji
  • pomoč pri ročnih transportih
  • izvedba ročnih izkopov
  • dela z motorno žago

Zahtevana je  osnovnošolska izobrazba in 3 mesece delovnih izkušenj.

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo do 9.2.2020  na

e- naslov : info@vgp-drava.si

ali  na  naslov :

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ