Osnovni podatki

Naslov:

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
SI-2250 PTUJ

Skrajšan naziv podjetja:

VGP DRAVA Ptuj d.o.o.

Pravna oblika:

Družba z omejeno odgovornostjo

Ustanovljena:

01.02.1946 (11.09.1997 preoblikovana v d.d. in 22.8.2016 preoblikovana v d.o.o.)

Osnovni kapital:

600.066,77 EUR

Direktor:

Borut Roškar

Število zaposlenih:

103

Banka:

NKBM Maribor d.d., Podružnica Ptuj
transakcijski račun štev.: 04202-0000428289
S.W.I.F.T. koda: KBMASI2X

SKB d.d.,
transakcijski račun štev.:
SI56 0318 2100 0389 771

DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana
SI56 6100 0000 3971 818

Ostali podatki:

Matična številka: 5150515
Davčna številka: SI 15415937
Šifra dejavnosti: 42.910