O nas

vgp-logo

Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju urejanja in varstva okolja,  je v lanskem letu obeležilo svojih 70. let uspešnega delovanja in razvoja. Vsa leta svojega delovanja je podjetje tesno vpeto v vodnogospodarsko dejavnost na porečju Drave, v zadnjem obdobju pa tudi na porečju jadranskih rek z morjem in pri izvajanju javne službe varstva voda na območju celotne Slovenije.

Danes je podjetje organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, specializirano za izvajanje storitev na področju vodnega gospodarstva. S svojimi kadri, izkušnjami, znanjem, opremo in tehnologijo uspešno nastopa tudi na področju ekologije, objektov varstva okolja, graditve objektov komunalne infrastrukture ter centrov ravnanja z odpadki tako na domačem trgu kot tudi v tujini.

Naša prizadevanja so usmerjena v osvajanje in uvajanje novih spoznanj, znanj in tehnologij, tako na področju vodnega okolja kot tudi izgradnje objektov varstva okolja. Smo podjetje, ki je usmerjeno naravovarstveno in razvojno. To usmeritev izraža tudi naš slogan: »GLEJ ZELENO, DELAJ MODRO«.  Zelena in modra barva sta tudi zaščitni barvi podjetja, zelena predstavlja  naravo in izraža skrb za njeno varstvo, modra pa predstavlja vodo in ponazarja umno ravnanje z okoljem.