Konzorcij podjetij VGP Drava Ptuj d.o.o. in Geotech d.o.o. je v letu 2018 na javnem razpisu s strani MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, na temo
»SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«, uspešno pridobil sofinancerska sredstva za  projekt VISOKO UČINKOVITA TOPLOTNA ČRPALKA S TREMI VIRI »VU-TČ-3V«.

Projekt je že v operativno izvedbeni fazi, saj že potekajo izvajalska dela na terenu.

Rezultat projekta bo nov proizvod – tehnološki sistem z novo tehnologijo (uporaba patenta Univerze v Mariboru) za povečanje energetskega izkoristka primarnega goriva s kogeneracijo in izrabo nizkotemperaturnih obnovljivih virov energije za visokotemperaturno ogrevanje zgradb.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
www.eu-skladi.si

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan
MGRT_SLO-velik