Dne 19.05.2020 je prišlo do izlitja približno 1000 l kurilnega olja v Jakobski potok in v reko Pesnico v kraju Hrastovec v občini Lenart.

Na potok kot tudi na reko Pesnico so se nastavile pregrade za omejevanje širjenja izlitih naftnih derivatov.

Čiščenje onesnaženih vodnih površin se je izvajalo z namensko opremo, s t.i. posnemalci oz. skimerjem ter še dodatno s pomočjo namenskih vpojnih sredstev (pivniki, role, črevesa, vpojni mahovi).

Dela na vodotoku so bila zaključena dne 22.05.2020.

Do pogina rib in drugega življa ni prišlo.

Slika 1, 2: Kurilno olje se je izlilo v Jakobski potok in naprej v reko Pesnico

Slika 3,4: Odstranjevanje izlitih naftnih derivatov z namensko opremo