Gospodarske javne službe varstva voda

GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA VARSTVA VODA

Gospodarska javna služba varstva voda, katere naloge so predvsem čiščenje in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč v primeru izrednega onesnaženja zaradi naravne ali druge nesreče.
Služba varstva voda deluje na podlagi koncesijske pogodbe o opravljanju nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb čiščenja gladine celinskih voda ter preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda v primeru izrednega onesnaženja zaradi naravne ali druge nesreče. Službo varstva voda izvajamo na celotnem območju republike Slovenije.

Dejavnosti službe varstva voda so predvsem:

  • spremljanje nenadnih onesnaženj celinskih voda,
  • izvajanje dežurstva zaradi zagotovitve stalne pripravljenosti ob nenadnih in izrednih onesnaženjih celinskih voda,
  • izdelava sanacijskih programov in programov čiščenja celinskih voda,
  • izvajanje ukrepov čiščenja gladine celinskih voda, preprečevanje onesnaževanja vodnih in priobalnih zemljišč ter izvajanje ukrepov odprave posledic v primeru nenadnih in izrednih onesnaženj zaradi naravnih in drugih nesreč,
  • zbiranje, evidentiranje in hranjenje dokumentacije o nenadnih in izrednih onesnaženjih celinskih voda in redno poročanje.