Okoljevarstvo

OKOLJEVARSTVO

Podjetje izvaja na področju kompleksnih ekoloških projektov in projektov ravnanja z odpadki celostne rešitve v smislu izdelave idejnih zasnov, splošnega načrtovanja, izdelave tehnoloških projektov, priprave razpisnih dokumentacije, vodenja upravnih postopkov, izdelavo investicijske dokumentacije vključno z izgradnjo samih objektov z dobavo tehnološke opreme. Za tovrstne objekte lahko vodimo tudi celoviti inženiring od začetnih aktivnosti do končne izgradnje objekta.

Aktivno spremljanje konceptualnih in tehnoloških trendov v svetu skupaj z aktivnim izobraževanjem zagotavlja implementacijo najsodobnejše tehnologije v projektne rešitve. Naše stranke lahko pričakujejo projektne in izvedbene rešitve, ki temeljijo na najsodobnejših tehnoloških izhodiščih.

ekologija

Skupaj z našimi stalnimi poslovnimi partnerji lahko zagotovimo celovite rešitve, ki jih zahtevajo tovrstni projekti. Na področju tovrstnih projektov izvajamo:

  • načrtovanje objektov za mehansko in biološko obdelavo odpadkov
  • načrtovanje in izgradnja ostalih posameznih tehnologij obdelave odpadkov (sortirnice, kompostarne, bioplinarne, termična obdelava, itd.)
  • načrtovanje regijskih Centrov za ravnanje z odpadki (CERO)
  • načrtovanje objektov za energetsko in termično izrabo odpadkov
  • načrtovanje sanacij obstoječih in novih odlagališč odpadkov in njihovo izgradnjo
  • priprava vseh vrst projektne, urbanistične in investicijske dokumentacije
  • izdelava študije izbire najprimernejše tehnologije obdelave odpadkov
  • prilagoditev obstoječih objektov za ravnanje z odpadki zahtevam aktualne zakonodaje
  • svetovanje pri koncipiranju, implementaciji tehnologij in gradnji tovrstnih objektov
  • vodenje celovitega inženiringa od začetnih aktivnosti do predaje objekta z vodenjem poskusnega obratovanja svetovalne dejavnosti