Gradbeništvo

GRADBENIŠTVO

Dolgoletne izkušnje na področju hidrogradnje in splošne nizke gradnje, ki predstavljajo pretežno dejavnost podjetja se v zadnjem obdobju dopolnjujejo na področju izgradnje objektov varstva okolja, ki predstavljajo vedno pomembnejši obseg del na trgu.

gradbenistvo

OBJEKTI NIZKE GRADNJE IN OSTALA HIDROGRADNJA Z HIDROTEHNIČNIMI OBJEKTI

 • hidrotehnične objekte na vodotokih za potrebe urejanja in varovanja vodnega režima
 • drenažne in namakalne sisteme
 • pragove, jezove, pregrade in mostove
 • energetske objekte in naprave
 • črpališča, vodna zajetja in akumulacije
 • vodovode, kanalizacije, čistilne naprave
 • sanacije plazov in erozijskih poškodb

OBJEKTI VARSTVA OKOLJA IN GEOTEHNIČNI OBJEKTI

 • sanacije in gradnja odlagališč komunalnih in ostalih odpadkov
 • Izgradnja objektov varstva okolja kot so objekti za mehansko in biološko obdelavo odpadkov ter izgradnja ostalih specifičnih tehnoloških objektov (sortirnice, kompostarne, bioplinarne, itd)
 • Izgradnja regijskih Centrov za ravnanje z odpadki (CERO) z vso spremljajočo infrastrukturo
 • sanacije opuščenih gramoznic in drugih okoljsko problematičnih objektov

Gradbene storitve izvajamo za trg in za potrebe javnih služb.

ODDELEK MEHANIZACIJE

Znotraj sektorja gradnje imamo tudi oddelek mehanizacije, ki ga sestavljajo:

 • delavnice, ki izvajajo servisne storitve gradbene mehanizacije in prevoznih sredstev, ključavničarske in tesarske storitve za lastne potrebe in za trg
 • strojni park, ki izvaja storitve z gradbeno mehanizacijo in prevozne storitve za lastne potrebe in za trg.