Objavljamo 8 prostih delovnih mest  PK GRADBENI DELAVEC

 za nedoločen čas, 3 mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom. 

Opis  del in nalog:

  •  izdelava cementnih in apnenih mešanic
  • pomoč pri izdelavi opažev, betoniranje, tlakovanje
  • sodelovanje pri hidroizolaciji
  • pomoč pri ročnih transportih
  • izvedba ročnih izkopov
  • dela z motorno žago

Zahtevana je  osnovnošolska izobrazba in 3 mesece delovnih izkušenj.

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo v  8 dneh po objavi na naslov :

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 PTUJ.