DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

 

Objavlja 1 prosto delovno mesto:

 

VODJA MEHANIZACIJE, s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

 • Vodenje, koordiniranje in nadzor dela v oddelku mehanizacije
 • spremljanje razvoja tehnologije gradbene mehanizacije, voznega parka in tehnoloških postopkov z gradbeno mehanizacijo in voznim parkom
 • priprava planov, poročil in predlogov ukrepov za uspešno poslovanje oddelka mehanizacije
 • načrtovanje, organizacija in optimizacija izkoriščenosti gradbene mehanizacije in voznega parka
 • priprava dokumentacije in navodil za delovne postopke in aktivnosti in preverjanje postopkov v zvezi z usklajevanjem in razporejanjem mehanizacije, vozil in resursov
 • izvajanje in preverjanje ukrepov in postopkov za zagotovitev varnosti in preprečitev nesreč ali hujših kršitev predpisov
 • izvajanje ukrepov in izdajanje navodil o delovnih postopkih
 • načrtovanje servisiranja in vzdrževanja vozil in nabava rezervnih delov za vzdrževanja TGM in voznega parka( načrti rednega vzdrževanje
 • fakturiranje strojnih, prevoznih in ostalih storitev oddelka mehanizacije
 • zagotavljanje vodenja in hranjenja dokumentacije in vseh vrst evidenc
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega

 

Zahtevana izobrazba : VI. stopnja prometne smeri ( logistično inženirstvo) ali druge tehnične smeri; 2 leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih

Posebne zahteve: vodstvene in organizacijske sposobnosti, zanesljivost, doslednost in kooperativnost, poznavanje delovanja tovornih vozil in gradbene mehanizacije, obvladovanje dela z računalnikom, vozniški izpit »B kategorije, zaželjeno znanje angleškega jezika ali nemškega jezika

 

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo v 14 dneh po objavi na naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 PTUJ